O Firmie

  Start/O Firmie

ERGORENO - Twój dostawca kruszyw

Nowoczesny zakład wydobywczy

Swoją działalność rozpoczęła w 2011r. i jest właścicielem złoża kruszyw naturalnych o powierzchni 40 h, położonego w miejscowości Żarki Wielkie. Złoże zlokalizowane jest nad rzeką Nysą Łużycką około 6 kilometrów od drogi krajowej 18, administracyjnie należy do gminy Trzebiel w powiecie żarskim województwie lubuskim.

Obszar złoża charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem rzeźby terenu i stanowi głównie grunty nie orne i nie zabudowane.

Firma ERGORENO to nowoczesny zakład wydobywczy, który swoją pozycję buduje w oparciu o nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, partnerstwo i zaufanie swoich klientów dla których z największą starannością dostarcza najwyższej jakości surowce i produkty.

Nasze złoże jest bogate w kruszywo naturalne piasek i żwir. Główne frakcje to 0-2, 2-8, 8-16mm. Wytwarzane przez nas kruszywa spełniają wymagane normy i są zgodne z potrzebami określonymi przez naszych klientów. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę logistyczno-techniczną oraz nowoczesny i bardzo wydajny park maszynowy. Swoją działalność górniczą łączymy z troską o środowisko naturalne i dbamy o to, aby zagospodarowanie przestrzenne terenów kopalni nie spowodowało zaburzenia dla ekosystemu i ludzi żyjących w sąsiedztwie złoża.