Oferta

  Start/Oferta
Nasz produkt stanowi wysokiej klasy kruszywo naturalne, które jest oczyszczone i przefrakcjonowane. Ze złoża pozyskujemy kruszywo o następujących frakcjach:
Piasek

0-2 mm płukany 0-4 mm płukany

Żwir

2-8 mm płukany

Żwir

8-16 mm płukany

Pospółka

 

Piasek niepłukany

ziemia ogrodowa

Zastosowanie:
  • • PN-EN 12620 + A1:2010 Kruszywa do betonu
  • • PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach
  • • PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do związanych i niezwiązanych hydraulicznie mieszanek
Nasze kruszywa spełniają normy:
  • PN – EN 12620+A1:2010
  • PN-EN 13043:2004
  • PN-EN 13242+A1:2010